خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

دانلود عکس نوشته در اندازه مربعی (121 بار دانلود شده) دانلود عکس نوشته در اندازه استوری (107 بار دانلود شده)

خُلِق‌َ الإِنسان‌ُ مِن‌ عَجَل‌ٍ سَأُرِيكُم‌ آياتِي‌ فَلا تَستَعجِلُون‌ِ (37)
.
.
?انسان از شتاب و عجله آفریده شده است [که با نخوت و غرور، عذابم را به شتاب می خواهد]؛ به زودی عذاب هایم را به شما نشان خواهم داد، پس [آن را] به شتاب از من نخواهید.
.
.
?(خُلِق‌َ الإِنسان‌ُ مِن‌ عَجَل‌ٍ): اقوال‌ زيادي‌ ‌در‌ مفاد ‌اينکه‌ جمله‌ پيش‌ مفسرين‌ ‌است‌. بعضي‌ گفتند:
.
.
?مراد ‌از‌ انسان‌ آدم‌ ‌است‌ ‌که‌ هنوز روح‌ ‌در‌ بدن‌ ‌او‌ تمام‌ نشده‌ همين‌ ‌که‌ ‌به‌ زانو رسيد خواست‌ برخيزد و نتوانست‌ و ‌بر‌ طبق‌ ‌اينکه‌ قول‌ حديثي‌ ‌از‌ حضرت‌ صادق‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ نقل‌ كردند، بعضي‌ گفتند: مراد ‌اينکه‌ ‌است‌ ‌که‌ آدم‌ ‌را‌ بتعجيل‌ خلق‌ كرديم‌ مثل‌ ساير اولاد آدم‌ نبود ‌که‌ نطفه‌ علقه‌ مضغه‌ و ساير مراحل‌ ‌را‌ طي‌ كند، بعضي‌ گفتند: مراد نوع‌ انسان‌ ‌است‌ و مراد ‌از‌ عجل‌ طين‌ و گل‌ ‌است‌ چنانچه‌ مي‌فرمايد: «وَ بَدَأَ خَلق‌َ الإِنسان‌ِ مِن‌ طِين‌ٍ» سجده‌ آيه 6. بعضي‌ گفتند: ‌به‌ مجرد اراده‌ انسان‌ خلق‌ ‌شده‌ مثل‌ آيه شريفه‌: «إِنَّما قَولُنا لِشَي‌ءٍ إِذا أَرَدناه‌ُ أَن‌ نَقُول‌َ لَه‌ُ كُن‌ فَيَكُون‌ُ» نحل‌ آيه 42، إِنَّما أَمرُه‌ُ إِذا أَرادَ شَيئاً أَن‌ يَقُول‌َ لَه‌ُ كُن‌ فَيَكُون‌ُ» يس‌ آيه 82. لكن‌ تمام‌ ‌اينکه‌ وجوه‌ مخدوش‌ ‌است‌ بلكه‌ مفاد ‌اينکه‌ ‌آيه‌ مطابق‌ ‌است‌ ‌با‌ آيه شريفه: «وَ يَدع‌ُ الإِنسان‌ُ بِالشَّرِّ دُعاءَه‌ُ بِالخَيرِ وَ كان‌َ الإِنسان‌ُ عَجُولًا» اسري‌ آيه 12. و مراد ‌اينکه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ كمون‌ انسان‌ ‌است‌ ‌که‌ بدون‌ فكر و تأمل‌ بمجرد آنكه‌ نفس‌ متمايل‌ شد عمل‌ مي‌كند و فكر عواقب‌ و خيمه ‌آن‌ ‌را‌ نمي‌كند ‌که‌ گفتند:
.
.
?«العجلة ‌من‌ الشيطان‌ و التأنّي‌ ‌من‌ الرحمن‌».
.
.
✔(سَأُرِيكُم‌ آياتِي‌): كفار و مشركين‌ ‌به‌ انبياء ‌که‌ وعده‌ عذاب‌ مي‌دادند مي‌گفتند چنانچه‌ ‌در‌ آيه ‌بعد‌ مي‌آيد: «مَتي‌ هذَا الوَعدُ إِن‌ كُنتُم‌ صادِقِين‌َ» ‌در‌ جواب‌ ‌آنها‌ مي‌فرمايد: «سَأُرِيكُم‌ آياتِي‌» بزودي‌ ‌به‌ ‌شما‌ مي‌رسد عذابهاي‌ الهي‌ هلاكت‌دنيوي‌ و عقوبت‌ اخروي‌.
.
.
✔(فَلا تَستَعجِلُون‌ِ) عجله‌ نكنيد و طلب‌ عذاب‌ نكنيد مي‌رسد ‌به‌ ‌شما‌. و حديث‌ مروي‌ ‌از‌ حضرت‌ صادق‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ ‌که‌ نقل‌ شد ‌هم‌ شاهد ‌بر‌ ‌اينکه‌ معني‌ ‌است‌ ‌که‌ آدم‌ عجله‌ كرد ‌در‌ برخواستن‌.
.
.
?منبع تفسیر: اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)جلد 13 – صفحه 176
.
.
.? @AtreQuran.ir ?
.
.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =