دو غم به دلت ماند حضرت مادر

  • ۱۳ مهر ۱۳۹۸
  • 80 بازدید
  • شهادت
  • میلاد رضائیان

دو غم به دلت ماند حضرت مادر
كفن برای حسين و حرم برای حسن 

دیدگاه: