محتوای یتیم نوازی

یتیم نوازی امیرالمومنین علیه السلام

(وصيّت امام عليه السلام به حسن و حسين عليهما السّلام پس از ضربت ابن ملجم كه لعنت خدا بر او باد مى باشد كه در ماه رمضان سال ۴۰ هجرى در شهر كوفه مطرح فرمود) شما را به ترس از ...