محتوای یا مَن هُوَ بِمَن عَصاهُ حَلیمٌ

یا مَن هُوَ بِمَن عَصاهُ حَلیمٌ

.?يا مَن هوَ بِممَنْ عصاهُ حَلیمٌ...?ای آنکه بر هر که نا فرمانی اش کند بردبار است..?يا مَن هو إلي مَنْ أحَبَّهُ قَريبٌ.....?ای خدایی که نزیکی به هر کسی که دوستت دارد..... . ?دو فراز از بند نود وششم#دعای_جوشن_کبیر.. ..◀️این صفت ...