محتوای یا من اسمه دوا و ذکره شفا

یا من اسمه دوا و ذکره شفا

  ❤بسم الله الرحمن الرحیم❤.یا مَنِ اسْمُهُ دَواءٌ وَ ذِکرُهُ شِفاءٌ.ای آن که نامش دوا و یادش شفا است...#دعای_کمیل .. ⭕️سوال:.. اسم چیست و ذکرچیست؟و چرا اسم دوا است و ذکر شفا و فرق دوا و شفا چیست؟..  پاسخ :.. . . ...