محتوای گفتم رضا و دلم تا حرم رسید
گفتم رضا

گفتم رضا و دلم تا حرم رسید

.?گفتم رضا و دلم تا حرم رسید .?از سوی او نسیمی به چشم ترم رسید . . .?دست ادب به سینه و لبریز التماس .?گفتم ابالجواد و مراد دلم رسید . . .?امروز روز مخصوص زیارتی آقا امام رضا علیه ...