محتوای کی شود حر شوم و توبه ی مردانه کنم
شعر زیبا برای امام حسین علیه السلام

شعر زیبا برای امام حسین علیه السلام (دانلود عکس نوشته)

سینه ویران شده‌ی توست به ولله حسینگنج را من طلب از سینه‌ی ویرانه کنم‌ای تو مستانگی من! چه لزومی داردعشقِ تو باشد و من باده به پیمانه کنممیروَم هیئت و در بَدو ورودَم زین پَسمشکلی نیست اگر نیّت میخانه کنمخنده‌ای ...