محتوای کاش شب جمعه ای زائر کویت شوم

کاش شب جمعه ای زائر کویت شوم

کاش شب جمعه ای زائر کویت شوم بر در آن بارگه ناظر رویت شوملایق دیدار نه عاشق دلدار نه یک نظری کن مرا تا که به سویت شوم•شاعر: حسین فخاریان قمی..❤️شب جمعه است، شب زیارتی ارباب بی کفن، حضرت اباعبدالله الحسین علیه ...