محتوای يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

◀️⁩همه موجودات عالم مشغول تسبیح خدا هستند? . . .?طبق بیان قرآن و جهان بینی الهی نه تنها انسان بلکه تمام حیوانات و کائنات و ذرات به نوعی دارای شعورند و به ستایش و تسبیح و سجود برای خدای متعال ...