محتوای و ننزل من القرآن ما هو شفا
سوره اسراء آیه ۸۲

و ننزل من القرآن ما هو شفاء

🌹و نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا💖 🌹و ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان مایه درمان ورحمت است، نازل می کنیم وستمکاران را جز خسارت نمی افزاید🌹 📚آیه ۸۲ سوره اسراء ...