محتوای و اذا مرضت فهو یشفین

وَ إِذَا مَرِضْتُ‌ فَهُوَ يَشْفِينِ

. ❤️از صمیم قلب دعا کنیم برای شفای همه بیماران… . . ?اللهم اشف کل مریض? . . ❤آمین❤ . . ?وَ إِذَا مَرِضْتُ‌ فَهُوَ يَشْفِينِ . . ?و هنگامی که بیمار می شوم او شفایم می‌دهد . . ?سوره ...