محتوای وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ
فی السماء رزقکم

وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ

وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ (ذاریات: ۲۲) و روزی شما با همه وعده‌ها که به شما می‌دهند در آسمان است. خلاصه: رزق و روزی در آسمان قسمت می‌شود، یعنی آنچه خداوند برای مخلوقات تعیین کرده است در كتاب ...