محتوای وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحیها

روز دحوالارض

به گفته مفسّرین ، آیه شریفه « وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحیها ؛ و زمین را بعد از آن گسترش داد » "دَحو" به معنای گسترش است و برخی نیز آن را به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلی اش ...