محتوای ولادت امام هادی ع

ولادت امام هادی ع

?ميلاد دهمين منظومه كهكشان هستى، طلايه‏ دار پاكى و هدايت، امام على‏ النقى (ع) مبارکباد ? ?به نام نامی هادی که هادی دلهاست ?یگانه فاتح دلها امام بی همتاست ?امام مهر، امام وفا، امام عشق ?امام رأفت و رحمت امام ...