محتوای وصیت نامه امیرالمومنین ع
یتیم نوازی

خدا را! خدا را! درباره یتیمان

◀️حضرت علی(ع) در واپسین لحظات حیات باعزت و عظمت خویش، وصیت گهربار و سرشار از نکات آموزنده داشتند... . ♦️این آن چیزی است که علی پسر ابوطالب وصیت می‎کند: به وحدانیت و یگانگی خدا گواهی می‎دهد و اقرار می‎کند که ...