محتوای مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا

مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا

?آیه:..?مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لا یُبْخَسُونَ..?ترجمه:..کسانی که زندگی دنیا و زیور و زینتش را بخواهند، ثمره تلاششان را به طور کامل در دنیا به آنان می دهیم و در اینجا ...