محتوای محبت به همسر
محبت به همسر

محبت به همسر

?اظهار محبّت فقط با دادن هدیه نیست، بلکه به صورت کلامی و با گفتن جمله دوست دارم هم می توان اظهار محبّت کرد? . . .?پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : . . .این سخن ...