محتوای لو تکاشفتم ما تدافنتم

لو تکاشفتم ما تدافنتم

برگی از معارف جواد الائمه(ع)..♦️اگر عیب‌های ما آشکار می‌شد!.. ? امام جواد(ع) در پاسخ به عبدالعظیم حسنی از پدران بزرگوارش تا امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌فرماید: لو تکاشفتم ما تدافنتم- اگر عیب‌های هر یک از شما بر دیگری آشکار می‌شد، ...