محتوای قل لا اسئلکم علیه اجرا
موده فی القربی

الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

شأن نزول: در تفسیر مجمع البیان شأن نزولی برای آیات 23 تا 26 این سوره از پیامبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله نقل شده است که حاصلش چنین است: «هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد و پایه‌های اسلام ...