محتوای عَلی مَمسُوسٌ فی ذاتِ الله

عَلی مَمسُوسٌ فی ذاتِ الله

♦️در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده که، برخی افراد به خاطر سخت‌گیری‌های امام علی (ع) در امور مربوط به حقوق عمومی، از دست آن حضرت به نبی اکرم(ص) شکایت نمودند. حضرت خاتم (ص) ...