محتوای روز دحوالارض

روز دحوالارض

به گفته مفسّرین ، آیه شریفه « وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحیها ؛ و زمین را بعد از آن گسترش داد » "دَحو" به معنای گسترش است و برخی نیز آن را به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلی اش ...

روز دحوالارض

?امشب شب دحوالارض???.. بر اساس روایتی از امام هشتم ع، هرکس شب دحوالارض را به عبادت بسر آورد از برای او?عبادت صد سال? نوشته شود؛و هرچه در میان آسمان و زمین وجود دارد برای کسی که در این روز روزه ...