محتوای ربیعَ الاَنام

السلام علیک یا ربیع الأنام و نضره الأیام

السلام علیک یا ربیع الأنام و نضره الأیامسلام بر تو ای بهار خلایق و خرمی روزگاراندر عبارتی که از زیارت امام عصر(عج) نقل شد، حضرت بقیة الله(ع) «ربیع انام » خوانده شده و وجود گرانقدرش تشبیه گردیده به فصل حیات ...