محتوای خدارو شکر حسینی ام
خدا رو شکر حسینی ام

شعر برای امام حسین علیه السلام +دانلود عکس مذهبی

شکر خدا که زندگی ام نذر روضه هاست.شکر خدا که روزی ام از سفره شماست.شکر خدا که پای شما سینه می زنم.شکر خدا که درد مرا نامتان دواست.عمری نفس زدم به هوای نگاهتان.عمری سرم به سایه این بیرق عزاست.قلبم به ...