محتوای حرم
تخریب حرم

سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیه السلام

بشکند دستی که ویران کرد این گلخانه را در عزا بنشاند او شمع و گل و پروانه را ‌ بشکند دستی که هتک حرمت این خانه کرد شیعه را سوزاند و خون در قلب صاحبخانه کرد ‌ درون قلب جهان ...