محتوای حدیث امام باقر ع
Hadis_ImamBagher(as)

نگاه صحیح به زندگانی دنیا

💐 امام محمدباقر (علیه السلام) : . . فَأنزِل نَفسَكَ مِنَ الدُّنيا كَمَثَلِ مَنزِلٍ نَزَلتَهُ ساعَةً ثُمَّ ارتَحَلتَ عَنهُ . . 🌷 خود را در دنیا چنان منزل ده که گویی ساعتی در آن منزل داری و سپس از آن ...