محتوای حدیث امام باقر ع

نگاه صحیح به زندگانی دنیا

? امام محمدباقر (علیه السلام) : . . فَأنزِل نَفسَكَ مِنَ الدُّنيا كَمَثَلِ مَنزِلٍ نَزَلتَهُ ساعَةً ثُمَّ ارتَحَلتَ عَنهُ . . ? خود را در دنیا چنان منزل ده که گویی ساعتی در آن منزل داری و سپس از آن ...