محتوای تو به كار آخرت مشغول شو

هرگاه ديدى مردم به كار دنيا مشغولند، تو به كار آخرت مشغول شو

◀️روزی پيامبر خدا صلى الله عليه و آله خطاب به امیرالمؤمنین ع فرمود:?اى على! ششصد هزار گوسفند مى خواهى يا ششصد هزار دينار يا ششصد هزار جمله؟امیرالمؤمنین علیه السلام عرض كرد:◀️اى رسول خدا! ششصد هزار جمله. پيامبر فرمود: ششصد هزار ...