محتوای بی توقعی از مردم است

بهترین آرامش، بی توقعی از مردم است

امام صادق (علیه السلام):بهترين آرامش و آسودگی، بی توقعی از مردم است..اَرْوَحُ الرَّوْحِ اَلْيَأسُ مِنَ النّاسِ؛كافی؛ ج 8، ص 243، ح 337پ.ن: هر چه توقع ما از مردم بیشتر باشه، غم و غصه ی ما هم بیشتر میشه چرا که ...