محتوای ایوان کربلا
هر شب دلم حوالی کربلاست

هرشب دلم حوالی ایوان کربلا است

🍃هرشب دلم حوالی ایوان کربلا است 🍃عاشق همیشه بی سرو سامان کربلا است 🍃اکبر، علیِ اصغر و قاسم به جای خود 🍃عالم بدان حُسین «ع» که سلطان کربلااست 🍃پای دفاع ز کرب و بلا جان فدا کنم 🍃جانی که هست ...