محتوای اِنّ اَعفَی النّاسِ
بخشنده ترین مردم

بخشنده ترین مردم

زیباترین زمانی که عفو خودنمایی می کندیکی از مواقعی که عفو به شکل زیبایی خودنمایی می کنید زمانی است کسی می تواند و قدرت عمل دارد، ولی عفو می کند و می بخشد و انتقام گرفتن بر او هیچ ملامتی ...