محتوای اِنّ اَعفَی النّاسِ

بخشنده ترین مردم

زیباترین زمانی که عفو خودنمایی می کندیکی از مواقعی که عفو به شکل زیبایی خودنمایی می کنید زمانی است کسی می تواند و قدرت عمل دارد، ولی عفو می کند و می بخشد و انتقام گرفتن بر او هیچ ملامتی ...