محتوای اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً

روش برخورد با دنیا

??امام حسن مجتبی ع :..?«‌اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لاِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً» (مستدرك الوسائل ج1 ص146).. ?برای دنيایت چنان عمل كن که گویی تا ابد زنده خواهی ماند؛ و برای آخـرتت چنان عمل كن که گویی همین ...