محتوای الهی و ربی من لی غیرک

إِلَهِي وَ رَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ

❤یا کریمُ یا رب.. ?امیرالمؤمنین علیه السلام:.. ?خدایا، پروردگارا، جز تو که را دارم؟ تا بر طرف شدن ناراحتی و نظر لطف در کارم را از او درخواست کنم.. ?الهی و ربی من لی غیرک اساله کشف ضری و النظر ...

الهی و ربی من لی غیرک 2

❤یا کریمُ یا رب.. ?امیرالمؤمنین علیه السلام:.. ?خدایا، پروردگارا، جز تو که را دارم؟ تا بر طرف شدن ناراحتی و نظر لطف در کارم را از او درخواست کنم.. ?الهی و ربی من لی غیرک اساله کشف ضری و النظر ...