محتوای اللَّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَرِیضٍ
فاقد تصویر شاخص

اللَّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَرِیضٍ

برای شفای همه بیماران ، علی الخصوص بیماران کرونایی یک حمد شفا به همراه صلوات بر محمد و آل محمد قرائت بفرمایید