محتوای الله احد
قل هو الله احد

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

❤️⁩سیمای سوره توحيد⁦❤️⁩👇 ⁦◀️⁩برخى از اهل كتاب و مشركان، از پيامبر خواستند كه خدايت را براى ما معرفى كن؛ اين سوره كه به منزله شناسنامه خداوند است، نازل شد و خداوند را از داشتن پدر و مادر يا فرزند و ...