محتوای اغفر لمن لا یملک الا الدّعا

اغفر لمن لا یملک الا الدّعا

.❤یا کریم یا رب❤️.. .?خدایا تمام سرمایه و داشته ام، دعا ست.. .?اغفر لمن لا یملک الا الدعا و سلاحه البکاء ...?بیامرز کسی را که جز دعا کردن چیزی ندارد و سلاح او گریه است. ..?#دعای_کمیل ?...◀برای همدیگه دعا کنیم لطفا??.?یاعلی ...