محتوای ابالفضل العباس
ساقی العطاشی ع22

یا ساقی العطاشی ع

🖤ای ساقـی لب تشنگان، ای جـان جانانم، سقای طفلانم 🤍داغت شکسته پشت من، ای راحت جانم، سقای طفلانم 🖤ای ساقـی لب تشنگان، ای جـان جانانم، سقای طفلانم 🤍من بـی‌برادر چـون کنم بـا این سپـاه دون، در دامـن هامـون 🖤بینـم تـو ...