گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده

دیدگاه:

هفت + هفت =