چقدر عبرت ها زیادند و عبرت گیرنده کم

وَ قَالَ (علیه السلام): مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ، وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَارَ.
چقدر عبرت ها زیادند و عبرت گیرنده کم
منبع: حکمت ۲۹۷ نهج البلاغه
.
یا رب
.
چه بسیار صحنه ها که به ما تلنگری بودند و ما از آنها گذشتیم!…
کی میشود که عبرت بگیریم؟!

دیدگاه: