وب سایت در حال به روز رسانی می باشد، از شکیبایی شما متشکریم.

يَا دَلِيلِي عِنْدَ حَيرَتِي

. 🌹 يا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي، يَا رَجَائِي عِنْدَ مُصِيبَتِي، يَا مُونِسِي عِنْدَ وَحْشَتِي، يَا صَاحِبِي عِنْدَ غُرْبَتِي، يَا وَلِيي عِنْدَ نِعْمَتِي، يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُرْبَتِي، يَا دَلِيلِي عِنْدَ حَيرَتِي، يَا غَنَائِي عِنْدَ افْتِقَارِي، يَا مَلْجَئِي عِنْدَ ضْطِرَارِي، يَا مُعِينِي عِنْدَ مَفْزَعِي🌹
.
. ❤️اي توشه ام در سختي، اي اميدم در ناگواري، اي همدمم در وحشت، اي همرهم در غربت، اي سرپرستم در نعمت، اي فريادرسم در گرفتاري، اي رهنمايم در سرگرداني، اي توانگري ام در تنگدستي، اي پناهم در درماندگي، اي مددرسانم در پريشاني❤️
.
. 📚فراز یازدهم از دعای جوشن کبیر

دیدگاه:

15 + 1 =