وب سایت در حال به روز رسانی می باشد، از شکیبایی شما متشکریم.

سعی کن در حرم دوست تو مَحرَم باشی

. 🏴پیش از آنی که عزادار مُحرم باشی.
. 🏴سعی کن در حرم دوست تو مَحرم باشی
. 🏴خاک از حُرمت شش گوشه او حُرمت یافت
. 🏴گر شوی خاک رهش قبله عالم باشی
. 🏴منزلت نیست تو را بی مدد مهر حسین
. 🏴گر چه موسی شوی و عیسی مریم باشی
. 🏴گر چه نیکوست به اندوه و غمش ناله زدن
. 🏴سعی کن زینت این روضه و پرچم باشی
. 🏴همره زمزم اشکی که ترا بخشیدند
. 🏴می توان مُحرم بیت الله اعظم باشی
. 🏴شادی هر دو جهانت به خدا تأمین است
. 🏴گر در این ماه عزا هم سفر غم باشی
. 🏴صاحب بزم حسین است، علی و زهرا
. 🏴نکند غافل از این محفل ماتم باشی
. 🏴به همان دست و سر و سینه مجروح قسم
. 🏴شرط عشق است بر این زخم تو مرهم باشی
. 🏴خوش به حال تو «وفائی» که خدا خواسته است
. 🏴هم چنان کعبه عزادار محّرم باشی
.
.
#سه_روز_تا_محرم
.
.
◀️شاعر:سید هاشم وفایی
.
.
👉 @AtreQuran 💯
.
.

دیدگاه:

یک × 1 =