وب سایت در حال به روز رسانی می باشد، از شکیبایی شما متشکریم.

دلم هوای تو کرده شَه خراسانی

🍃 دهه کرامت گرامی باد 🍃

🌹دلم هوای تو کرده شه خراسانی
🌹چه می شود که بیایم حرم به مهمانی

🌹دلم زکثرت زشتی بریده آقاجان
🌹عنایتی که بیایم تویی که درمانی

🌹مرا وگریه شبی در حریم تو کافی است
🌹رفیق گریه ی من،گریه های طوفانی

🌹رفیق مایی و حالی زما نمی پرسی
🌹تو در بهشتی و ماهم اسیروزندانی

🌹بیا و زندگی ام را چنین مهیا کن
🌹که پیش پای تو آقا، شوم قربانی

🌹تمام آنچه که دادی مرا،زکف دادم
🌹ببین که دشت پر از گل شده بیابانی

🌹چه می شود که قیامت بگویم این جمله
🌹دلم هوای تو کرده شه خراسانی

💠شاعر: علی بهزادپور

دیدگاه:

5 × 5 =